פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales Department

For pre sales questions on our products and services.

 Support Desk

For general support questions on your web hosting and other services you have with us currently.

 Billing Department

For billing questions and issues for your account. Bill questions are only answered Monday to Friday 9:00 AM to 5:00 PM Pacific Standard Time.

 Legal Department

Legal compaints that partain to our policies. This ticket subject only concerning Privacy Policy, Acceptable Usage Policy and Copyright Claims Policy only.

 Information Desk

You can request general information about our services here.

 Abuse Department

For submiting abuse issues that relate to your account or about someone on that is using our services. (Please do not abuse this because it is only for abuse support tickets.)