פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales Department

For pre sales questions on our products and services.

 Support Desk

For general support questions on our prodects and services.

 Abuse Department

For submiting abuse issues that relate to your account or about someone on that is using our services. (Please do not abuse this because it is only for abuse support tickets.)